Speciální práce

Zalévání dlažebních kostek asfaltovou zálivkou

Tradiční úprava spár mezi žulovými dlažebními kostkami. Spáry se nejprve vyspárují štěrkovou drtí frakce 0 – 4 mm, následně se stlačeným vzduchem vyfouká spára do hloubky cca 3 cm. Pak se aplikuje teplá asfaltová zálivka z kotle prostřednictvím aplikační pistole.
Na snímku se provádějí spáry na křižovatce „Špejchar“ v Praze 6.
Zalévání dlažebních kostek asfaltovou zálivkou Zalévání dlažebních kostek asfaltovou zálivkou
–––––

Řezání živic a betonů až do hloubky 40 cm

Díky řezací pile značky Cedima CF 3000 jsme schopni řezů až do hloubky 40 cm.
Řezaná spára se nejprve předřezává kotouči menších průměrů (300, 500, 700, 800), aby se na závěr použil kotouč o průměru 1000 mm, kterým dosáhneme požadované hloubky.
Řezání živic a betonů až do hloubky 40 cm Řezání živic a betonů až do hloubky 40 cm
–––––

Řezání čerstvých betonů

Díky pile Cedima CF 3000 Frichbeton jsme schopni řezat takzvané čerstvé betony. Betonové komunikace, či odstavné plochy se tvoří betonovými pásy tloušťky 20 – 40 cm, které pokládá betonový finišer. Do těchto pásů se musí v určený čas (nejdříve 8 h po betonáži) nařezat dilatační spáry, které rozdělí betonový pás zpravidla po pěti metrech, jak příčně, tak i podélně. Vzhledem k tomu, že naše pily mají odsávání šlemu, který vzniká při řezání betonu, zůstává řezaná plocha čistá.
Řezání čerstvých betonů Řezání čerstvých betonů
–––––

Řezání a zalévání spáry u tramvajové koleje

Také spára mezi kolejí a betonem či živicí se musí ošetřit asfaltovou zálivkou.
Na snímku vidíte naše zaměstnance ošetřovat takovouto spáru na nově budované trati do Podbaby v Praze Dejvicích.
Řezání a zalévání spáry u tramvajové koleje Řezání a zalévání spáry u tramvajové koleje
–––––

Jádrové vrtání do živic a betonů

Jádrové vrtání provádí naše firma převážně na letištních plochách, kde připravujeme otvory pro montáž zapuštěných světel v pojezdových drahách. Kromě vrtačky na snímku vybavené spalovacím motorem Honda je naše firma vybavena též klasickou stojanovou vrtačkou s elektromotorem, která nám dovoluje též horizontální vrtání. Vrtáme otvory až do průměru 400 mm.
Na snímku vidíte naše zaměstnance na Letišti Praha, kde jsme odvrtaly už přes tisíc vývrtů.
Jádrové vrtání do živic a betonů Jádrové vrtání do živic a betonů
–––––

Ošetřování spár v živici a divokých trhlin

Ošetření divokých trhlin prodlužuje životnost asfaltových a betonových komunikací. Trhliny vznikající kombinací zatížení a působením povětrnostních vlivů se nejdříve profrézují k tomu určenou frézou, následně se spára důkladně vyčistí, napenetruje a zalije asfaltovou zálivkou. Na snímku jsou naši zaměstnanci při práci na trhlinách na Letišti Praha.
Ošetřování spár v živici a divokých trhlin Ošetřování spár v živici a divokých trhlin